top of page

Projects

Government Delegation Denmark-Netherlands

סיור לימודי למשלחת בכירים ישראלית ללמידה על מודלים של הכשרה מקצועית בדנמרק והולנד בהתאם להמלצת ה-OECD . הסיור בוחן מודלים תפעוליים, פדגוגיים, מימוניים ואופני פיתוח ומדידה.

בין חברי המשלחת נציגי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר, משרד הכלכלה וג'וינט ישראל.

Theme

One Pager, אתר תוכני, לימודי-מקצועי, ממשלתי

Website

כניסה למורשים בלבד

Year

2019

Technology

WiX

Result

​"​ערן יקר, רציתי לעצור רגע ולהודות לך על העבודה המדהימה שעשית בהקמת האתר לעבודה משותפת שלנו עם הממשלה.

עבודה סופר זריזה (אתר ביומיים) מקצועית שענתה על הצרכים, מלאת חשיבה ושירותיות על! שם תמיד בזמינות תמידית ובשותפות אמיתית.

מחכה להזדמנויות נוספות לעבודה משותפת".

Ipad
אתר לדוגמה משלחת לימודית דנמרק-הולנד
כניסה למורשים בלבד
bottom of page