Latest Projects - תיק עבודות

פורום הדרכה מקצועי L.L.L

פורום הדרכה תבת מייצר מפגש לקהילת מנהלות ומנהלי הדרכה ופיתוח ידע בתכניות תעסוקה.
אנו רואים במנהלי/ות ההדרכה משאב משמעותי בפיתוח התכניות וההון האנושי, בהובלת התנסויות ופיתוחים חדשניים לקידום אוכלוסיות היעד בתעסוקה.
במסגרת פורום ההדרכה אנו שואפים להעניק כלים, חשיפה למתודולוגיות פיתוח תוכן והדרכה, תהליכי למידה בעולם עבודה משתנה ועוד.
כמו כן, לפורום ערך מקצועי רב בשיתוף הידע, למידת עמיתים וביסוס תפיסה ועקרונות מנחים לעבודה.
הפורום מתכנס 5 פעמים בשנה במכללה האקדמית ת"א יפו, בשיתוף מומחי ידע מעולמות תוכן שונים.

שייכות

מיני-סייט, הדרכה, יום עיון מקצועי

אתר אינטרנט

שנה

2019

הרעיון

מארגני מפגש פורום ההדרכה המקצועי בנושא 'למידה לאורך החיים' ביקש להדגים את נושא הלמידה המתמשכת, בין היתר דרך אתר מיניסייט ייעודי למפגש. תהליך הרישום, מטלת הכנה למפגש, סדר היום וכמובן התוכן לדוגמה שהועלה לאתר כפודקאסטים, מאמרים, קורסים און-ליין וסרטוני וידאו מקצועיים הם כלי עבודה בפני עצמם לנושא הלמידה לאורך החיים. יחד עם חוויית הלמידה אשר מוגשת בדרך מעניינת, דיגיטלית וייחודית לעומת מפגשים קודמים שקיים הפורום המקצועי.

התוצאה

טלפון סמסונג שקוף.png
פורום הדרכה מקצועי L.L.L | תיק עבודות
טלפון סמסונג שקוף.png
פורום הדרכה מקצועי L.L.L | תיק עבודות
פורום הדרכה מקצועי L.L.L | תיק עבודות
LAPTOP.jpg
פורום הדרכה מקצועי L.L.L | תיק עבודות
MAC SCREEN.png
IPAD 20.4.20.png
פורום הדרכה מקצועי L.L.L | תיק עבודות