Latest Projects - תיק עבודות

השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה

בין מאקרו למיקרו : שיח שותפים על נתונים ומענים.
כיצד משפיע משבר הקורונה על שוק העבודה ?
סיכום שיח מומחים מתחומי חברה וכלכלה בנושא השפעות משבר הקורונה על שוק התעסוקה.
השיח נערך ב-23 באפריל 2020 בהשתתפות חוקרות וחוקרים מובילים מעולם המחקר והכלכלה.

שייכות

תעסוקה, קורונה, אתר אינטרנט תוכני, מיני סייט

אתר אינטרנט

שנה

2020

הרעיון

מטרת האתר הייתה ברורה, להנגיש ולהציג סוגיות משמעותיות הקשורות למשבר הקורונה כפי שעלו בשיח מומחים מעולם התעסוקה. השיח התנהל באמצעות אפליקציית זום, הוקלט והועלה לאתר כמו גם חומרים תוכניים ומצגות שהוצגו למשתתפים ונכללים באתר.

התוצאה

טלפון סמסונג שקוף.png
השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה בישראל | תיק עבודות
טלפון סמסונג שקוף.png
השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה בישראל | תיק עבודות
השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה בישראל | תיק עבודות
LAPTOP.jpg
השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה בישראל | תיק עבודות
MAC SCREEN.png
IPAD 20.4.20.png
השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה בישראל | תיק עבודות