Latest Projects - תיק עבודות

המועצה הישראלית להתנדבות | ארגז הכלים

ארגז הכלים נוצר במטרה לתמוך, לסייע ולקדם את ההשתתפות האזרחית. הוא מציע פרקטיקות מגוונות להשתתפות ומעורבות חברתית של צעירים/ות ומבוסס על המחוון להשתתפות אזרחית שפותח ע"י קרן גנדיר והמועצה הישראלית להתנדבות.

פרויקט פיתוח ארגז הכלים, ביוזמת ותמיכת קרן גנדיר, נוהל על ידי תחום צעירים ברשת להתנדבות ישראלית, הפועלת במועצה הישראלית להתנדבות. תהליך הכתיבה כלל תהליך השתתפותי של ארגונים רבים מהשטח, למידה והכרות עם פרקטיקות מובילות בהשתתפות אזרחית, איסוף ידע, מחקר, מפגש עם ארגונים ותרגום הידע הקיים לכלים נגישים וישימים. את תהליך הכתיבה ליוותה ועדה מייעצת של אנשי מקצוע בתחום וארגונים רבים מהשדה.

שייכות

אתר אינטרנט תוכני, מגזר שלישי

אתר אינטרנט

שנה

2021

הרעיון

מטרת האתר להנגיש כלים שיקדמו את ההשתתפות האזרחית של צעירים וצעירות ובאופן שניתן יהיה לעדכן את הכלים בעתיד בקלות.

מלבד הצורך להתאים את האתר לעיצוב שנקבע מראש על ידי המועצה, נתבקשתי לבנות את האתר בלוח זמנים מהיר לצורך הצגתו בכנס השקת ארגז הכלים להשתתפות אזרחית.

התוצאה

רציתי להגיד לך המון המון תודה על העבודה המשותפת והמקצועית
התוצר יצא נהדר, כולם מאד מחמיאים על האתר
הכל עבד כמו שצריך.
תודה שהיית גמיש, מהיר תגובה ושהתאמת את עצמך לבקשות שלי.

טלפון סמסונג שקוף.png
המועצה הישראלית להתנדבות, ארגז הכלים | תיק עבודות
טלפון סמסונג שקוף.png
המועצה הישראלית להתנדבות, ארגז הכלים | תיק עבודות
המועצה הישראלית להתנדבות, ארגז הכלים | תיק עבודות
LAPTOP.jpg
המועצה הישראלית להתנדבות, ארגז הכלים | תיק עבודות
MAC SCREEN.png
IPAD 20.4.20.png
המועצה הישראלית להתנדבות, ארגז הכלים | תיק עבודות