Latest Projects - תיק עבודות

ג'וינט ישראל-תבת, מנטורינג

בסיס בניית האתר עבור תוכנית המנטורינג נועד ליצור אתר אינטרנט מקצועי, מעמיק אשר כולל מידע תיאורטי רב וכלים שימושיים שיסייעו למנטורים במהלך תהליכי הליווי וההדרכה מול המשתתפים איתם הם עובדים. מכיוון שמודבר במידע מקצועי רב, תיאוריות, כלים ועוד, האתגר הגדול היה למצוא את הדרך כדי לשלבו באתר במלואו, תוך כדי הימנעות מיצירת עומס על הקוראים ויצירת חוויית משתמש נעימה, נוחה לניווט, יעילה ולא פחות חשוב אסטתית עם קווים נקיים, גם כאשר השימוש מתבצע באמצעות המובייל.

שייכות

ארגון גדול, תעסוקה, אתר אינטרנט תוכני

אתר אינטרנט

שנה

2018

הרעיון

בסיס בניית האתר עבור תוכנית המנטורינג של גוינט ישראל-תבת היה ליצור אתר אינטרנט מקצועי, מעמיק אשר כולל מידע תיאורטי רב וכלים שימושיים שיסייעו למנטורים במהלך תהליכי הליווי וההדרכה מול המשתתפים איתם הם עובדים. מכיוון שמודבר על מידע מקצועי רב, תיאוריות, כלים ועוד, האתגר הגדול היה למצוא את הדרך כדי לשלבו באתר במלואו, תוך כדי הימנעות מיצירת עומס על הקוראים ויצירת חוויית משתמש תישאר נעימה, נוחה לניווט, יעילה ולא פחות חשוב אסטתית עם קווים נקיים, גם כאשר השימוש מתבצע באמצעות המובייל.

התוצאה

ראשית אני רוצה לומר לך שאני מאד אוהבת את התוצאה!! תודה על עבודתך המקצועית, החשיבה היצירתית, והסבלנות האין סופית. היכולת שלך להנחות להדריך ולהציע, הופכת את העשייה למהנה וקלה יותר. תודה.

טלפון סמסונג שקוף.png
ג'וינט ישראל-תבת, מנטורינג | תיק עבודות
טלפון סמסונג שקוף.png
ג'וינט ישראל-תבת, מנטורינג | תיק עבודות
ג'וינט ישראל-תבת, מנטורינג | תיק עבודות
LAPTOP.jpg
ג'וינט ישראל-תבת, מנטורינג | תיק עבודות
MAC SCREEN.png
IPAD 20.4.20.png
ג'וינט ישראל-תבת, מנטורינג | תיק עבודות